Υποέργο 2 «Στερέωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση του Οθωμανικού τεμένους ‘Χουνκιάρ τζαμί’ στην Έδεσσα (Β’ Φάση)» του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού ‘Μ. Αλέξανδρος’ και περιβάλλοντος χώρου»

Υποέργο 2 «Στερέωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση του Οθωμανικού τεμένους ‘Χουνκιάρ τζαμί’ στην Έδεσσα (Β’ Φάση)» του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού ‘Μ. Αλέξανδρος’ και περιβάλλοντος χώρου»

Υποέργο 2 «Στερέωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση του Οθωμανικού τεμένους ‘Χουνκιάρ τζαμί’ στην Έδεσσα (Β’ Φάση)» του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού ‘Μ. Αλέξανδρος’ και περιβάλλοντος χώρου» 

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Μοιραστείτε το www.pella-museum.gr

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση