Έργο του ΕΠΑΝΕΚ «Ανοιχτό Εργαστήριο Διάγνωσης, Μελέτης και Συντήρησης των κτηρίων και του ανακτόρου της Πέλλας (Pella Open Lab)», Ειδικές Δράσεις «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο του ΕΠΑΝΕΚ «Ανοιχτό Εργαστήριο Διάγνωσης, Μελέτης και Συντήρησης των κτηρίων και του ανακτόρου της Πέλλας (Pella Open Lab)», Ειδικές Δράσεις «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο του ΕΠΑΝΕΚ «Ανοιχτό Εργαστήριο Διάγνωσης, Μελέτης και Συντήρησης των κτηρίων και του ανακτόρου της Πέλλας (Pella Open Lab)», Ειδικές Δράσεις «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», ΕΣΠΑ 2014-2020 

Αφίσα Έργου.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Μοιραστείτε το www.pella-museum.gr

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση