Πέλλα

Η πρωτεύουσα της Aρχαίας Μακεδονίας

Title

Ο πολυθάλαμος τάφος

Σε μικρή απόσταση έξω από το ανατολικό τείχος της πόλης, στην περιοχή της εισόδου του σημερινού οικισμού ανασκάφηκε ένα υπόγειο ταφικό συγκρότημα, μήκους 25 μ. λαξευμένο στο φυσικό βράχο της περιοχής.

Αποτελείται από μία κεντρική αίθουσα στις 3 πλευρές της οποίας ανοίγονται επτά συνολικά λαξευτοί θάλαμοι με θολωτή οροφή και επιχρισμένους τοίχους. Στην κεντρική αίθουσα οδηγούσε μακρύς υπόγειος διάδρομος, ένα τμήμα του οποίου ήταν κλιμακωτό. Ο διάδρομος διευκόλυνε την ταφή περισσοτέρων ατόμων αυτής της οικογένειας, η οποία έθαπτε εδώ τα μέλη της από το τέλος του 4ου ως τις αρχές του 1ου αιώνα π.Χ. Παρά τη σύληση του μνημείου, ήδη από την αρχαιότητα, δεκάδες πήλινα αγγεία και ειδώλια βρέθηκαν σπασμένα στα δάπεδά του και στα διαλυμένα κτιστά βάθρα πάνω στα οποία πρέπει να τοποθετούνταν νεκρικές κλίνες ή κιβωτίδια. Θραύσματα επίχρυσων στεφανιών, σιδερένια και χάλκινα αντικείμενα μαρτυρούν για τον πλούτο της λείας που αποκόμισαν οι ιερόσυλοι.

Φανερή είναι η μείωση του πλούτου και η πτώση της ποιότητας των κτερισμάτων κατά τη διάρκεια αυτού του μακρού χρονικού διαστήματος, αλλά και η λιγότερο φροντισμένη κατασκευή των τεσσάρων νοτιότερων θαλάμων που είναι οι νεότεροι. Τρία ενεπίγραφα επιτύμβια μνημεία βρέθηκαν στο εσωτερικό του. Το ένα ανήκει στην Κλεονίκη Νικομάχου, το δεύτερο στην Νικοστράτη Πύθωνος από τη Βοιωτία και το τρίτο στην Αντιγόνα Αινείου, η οποία χαρακτηρίζεται ηρώεισσα.
Το μέγεθος και η αρχιτεκτονική μορφή του μνημείου είναι μοναδικά για τον κυρίως ελλαδικό χώρο και παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με ταφικά μνημεία της Κύπρου, της Κρήτης, της Ρόδου και κυρίως της Αιγύπτου. Μεταγενέστερη εξέλιξη αυτής της αρχιτεκτονικής μορφής αποτελούν οι ρωμαϊκές και οι χριστιανικές κατακόμβες.

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Μοιραστείτε το www.pella-museum.gr

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση