Πέλλα

Η πρωτεύουσα της Aρχαίας Μακεδονίας

Title

Μακεδονικοί τάφοι

Τα τελευταία χρόνια στην Πελλαία χώρα αποκαλύφθηκαν έξι μακεδονικοί τάφοι, τέσσερις διθάλαμοι και δύο μονοθάλαμοι, ενώ ήδη από τον προηγούμενο αιώνα ήταν γνωστός ακόμα ένας μονοθάλαμος τάφος, σήμερα χαμένος.

Οι τάφοι αυτοί, που κατεξοχήν χαρακτηρίζουν το μακεδονικό πολιτισμό, είναι υπόγεια κτιστά καμαροσκέπαστα μνημεία, που συνήθως έχουν ναόσχημη πρόσοψη ιωνικού ή δωρικού ρυθμού, στην οποία οδηγεί λαξευμένος ή κτιστός κατηφορικός δρόμος, μερικές φορές στεγασμένος. Τα οικογενειακά αυτά μνημεία, που ανάλογα με τα διαθέσιμα υλικά κάθε τόπου είναι κτισμένα από πωρόλιθο, ασβεστόλιθο ή άλλα υλικά, είναι εγκιβωτισμένα στο φυσικό έδαφος και καλύπτονται με τύμβο, στον οποίο φυτευόταν άλσος με δένδρα και θάμνους, προορισμένο για τους νεκρούς και τους χθόνιους θεούς.

Εικόνα 3 από 6

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Μοιραστείτε το www.pella-museum.gr

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση