Πέλλα

Η πρωτεύουσα της Aρχαίας Μακεδονίας

«Συντήρηση-Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Πέλλας και περιοχής της-Β΄ Φάση»

«Συντήρηση-Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Πέλλας και περιοχής της-Β΄ Φάση» με φορέα εκτέλεσης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

«Συντήρηση-Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Πέλλας και περιοχής της-Β΄ Φάση» με φορέα εκτέλεσης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Μοιραστείτε το www.pella-museum.gr

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση