Πέλλα

Η πρωτεύουσα της Aρχαίας Μακεδονίας

«Εξοπλισμός και ολοκλήρωση έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας»

«Εξοπλισμός και ολοκλήρωση έκθεσης του αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας», με φορέα επίβλεψης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

«Εξοπλισμός και ολοκλήρωση έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας», με φορέα επίβλεψης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Μοιραστείτε το www.pella-museum.gr

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση