Πέλλα

Η πρωτεύουσα της Aρχαίας Μακεδονίας

«Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου ανάκτορου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανάκτορου και πορείας επισκεπτών», ΕΣΠΑ 2014-2020

«Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου ανάκτορου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανάκτορου και πορείας επισκεπτών», ΕΣΠΑ 2014-2020

«Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου ανάκτορου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανάκτορου και πορείας επισκεπτών», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Μοιραστείτε το www.pella-museum.gr

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση