Πέλλα

Η πρωτεύουσα της Aρχαίας Μακεδονίας

Προσωπικά δεδομένα

Οι πληροφορίες που εισάγονται από το χρήστη όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα http://www.pella-museum.gr προστατεύονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, που είναι ο νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής της και είναι υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πληροφορίες που τυχόν ζητηθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο με βάση αυτό το Privacy Policy.

Τι πληροφορίες συγκεντρώνουμε;
Πιθανόν να συγκεντρώσουμε τις παρακάτω πληροφορίες:
• Πλήρες όνομα
• Πληροφορίες επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email

Σε τι χρησιμεύουν οι πληροφορίες που συγκεντρώνουμε;

Αναζητάμε πληροφορίες ώστε να καταλάβουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε μια καλύτερη υπηρεσία, συγκεκριμένα για τους παρακάτω λόγους:

• Εσωτερική αρχειοθέτηση
• Πιθανή να χρησιμοποίηση των πληροφοριών για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας
• Πιθανόν να χρησιμοποιήσουμε τακτικά τις πληροφορίες (την διεύθυνση email σας), ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για λόγους έρευνας αγοράς. Ότι πληροφορία μας παραχωρείτε χρησιμοποιείται για να αναπροσαρμοστεί το «Site», σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Μοιραστείτε το www.pella-museum.gr

Φορείς

Χρηματοδότηση