Πέλλα

Η πρωτεύουσα της Aρχαίας Μακεδονίας

Αρχοντικό

Ο αρχαίος οικισμός του Αρχοντικού έχει τη μορφή τούμπας-τράπεζας και βρίσκεται 4,5 χλμ. βορειοδυτικά της Πέλλας. Υπήρξε σπουδαίο αστικό κέντρο κατά τη διάρκεια των προϊστορικών και των ιστορικών χρόνων, έως το 400 περίπου π.Χ., οπότε και επιλέχθηκε ως νέα πρωτεύουσα της Μακεδονίας η Πέλλα.

Η τούμπα-τράπεζα, έκτασης 60 στρεμμάτων, διατηρεί σημαντικά οικιστικά κατάλοιπα, ξεδιπλώνοντας, έτσι, πτυχές της καθημερινής ζωής διαφόρων εποχών. Στην κορυφή της τούμπας και στην ανατολική πλαγιά ερευνήθηκαν από το Α.Π.Θ. κατάλοιπα κατοικιών της Εποχής Χαλκού. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι πασσαλόπηκτα οικήματα της Πρώιμης Εποχής Χαλκού (2200-1900 π.Χ.) με τοίχους κατασκευασμένους με ξύλινους πασσάλους, κλαδιά, καλάμια και επάλειψη πηλού. Στο εσωτερικό των σπιτιών αυτών βρέθηκε η οικοσκευή, αποτελούμενη από μαγειρικά ή αποθηκευτικά αγγεία, σκεύη πόσης, λίθινα εργαλεία και αντικείμενα υφαντικής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συστάδες πήλινων κατασκευών με φούρνο, πλατφόρμα και αποθηκευτικό χώρο, που σχετίζονται με την τροφοπαρασκευή και το ψήσιμο του φαγητού. Στην περιοχή της τράπεζας με την ανασκαφή της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ ήρθαν στο φως οι αρχαιότητες των ιστορικών χρόνων. Πρόκειται για αρχιτεκτονικά κατάλοιπα εποχής σιδήρου (τέλος 8ου-7ος αι. π.Χ.), τμήματα κατοικιών πρώιμης ελληνιστικής εποχής και τμήματα οχύρωσης. Οι τοίχοι της εποχής σιδήρου είχαν λίθινη βάση με αργολιθοδομή και πλιθιά στο άνω μέρος. Τα τμήματα τείχους και διατείχισμα, που αποκαλύφθηκαν στην περίμετρο της τράπεζας και στη βόρεια βάση της Τούμπας αντίστοιχα, συνδέονται με την επιδρομή των Γαλατών το 279 π.Χ., γεγονός που ανάγκασε τους κατοίκους της υπαίθρου ν’ αναζητήσουν προστασία στην τειχισμένη ακρόπολη του Αρχοντικού.

  • Αρχαίος οικισμός Αρχοντικού.
  • Αγγεία και κατασκευές.
  • Πασσαλόπηκτη οικία από το Αρχοντικό Πέλλας.

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Μοιραστείτε το www.pella-museum.gr

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση